Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:O Yaz
Album:17Genres:Pop
Year:2001 Length:203 sec

Lyrics:

Nas1l da geçmi_ti bütün bir yaz
Ba_1mda kavak yelleri esen o ya_
Sense han1meli kada beyaz
Çalm1_t1n1z kalbimi biterken o yaz

Nas1lda ko_u_urduk bahçelerde
^ark1 söylerdik mehtapl1 gecelerde
Sen bana ben sana evlerde
Kök sarma_1lar gibi sar1ld1k o yaz

Elime deerdi safça elin
Benimse arard1 seni gözlerim
Öpü_ürken korkusu bir_eylerin
A_k1m1za ilk hüznü getirdi biraz

Çocuk kalbimize dolan gamla
Oturup alam1_t1k sessiz çardakta
Çaresiz erken inen ak_amla
Veda edip ayr1ld1k biterken o yaz
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter