Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:17
Album:17Genres:Pop
Year:2001 Length:226 sec

Lyrics:

Bo_ver beni
Mühim deilim
Bu O'nun hikayesi
Çok beyazd1, kir tutard1
Ömrü kelebek kadard1
Mektuplar1 _i_edeyken
Bir de bakm1_ deniz yokmu_
Tek ba_1na dans ederken
Mutsuzluktan sarho_mu_
Daha 17'ymi_.
Oyundan kalkmak isterken
Ka1tlar da1t1lm1_
Bu hava bo_luunda
Art1k her _ey sat1l1km1_
Trafikte akmayan
Hep onun seridiyken
Söyledii son _ark1
Elveda Zalim Dünyaym1_
Daha 17'mi_
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter