Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:Uykusuz Her Gece
Album:17Genres:Rock
Year:2004 Length:233 sec

Lyrics:

Tam ona sar1l1rken gördüm pencereden
Gülünecek ne vard1, gülüyordun ya öperken
Bu gece seninle olal1m can1m derken
Sildim seni o an kalbimden
Neydi kopan içimden
Y1llar zincirinden
Öldüm sanki ya_arken
Kaçt1m hemen o sahneden
Kendimi buldum ben çal1_t11m bu yerde
Azal1r ac1lar da belki gitgide
Uykusuz her gece bu souk kahvede
Sabahlar1m bazen günlerce
Rüyalar1ma gelme diye
Uykusuz her gece, yorgun ölesiye
Unutur muyum seni yorulsam her gece
Masada bo_ bardaklar
Kirlenmi_ tabaklar
Çoal1yor önümde bitmesin sabaha kadar
Yakm1yor elimi art1k bu kaynar sular
Yoruldukça kaybolur ac1lar
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter