Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:BÝTMEYEN
Album:ARDINDANGenres:Jazz-Rock
Year:1985 Length:171 sec

Lyrics:

SÖZ:
Serdar ATEÞER: Muhtelif Pedal Takviyeli (Cereyanli Gitar)
Saruhan ERÝM: Akustik ve Ýspanyol Gitar, Ayrica Bazi Vurmalilar
Timucin GÜRER: Vurmalilar, Glockenspiel ve Jew’s Harp
Bülent SOMAY: Akustik ve Ýspanyol Gitar
Mehmet (Kuzu)TAYGUN: Akustik ve Ýspanyol Gitar
Ayse Tütüncü: Piano, Yamaha dx-7 Synthesizer, Roland Vocoder, Rhodes

Yaðýz ÜRESÝN:Flut
Mehmet TÜTÜNCÜ: Keman
Murat ÜNLÜ: Fender Precision Bas
Ahmet ALTUÐ: Davul

Yelkenlilerimizin ufku aþtýðý güzelim hasat günlerini birlikte göreceðiz
En azýndan birlikte öleceðiz ya, ayrý deðiliz
Biz ki sessizlik ve huzur düþlememeyi öðrendik seninle
Kavgadan ve korkudan kaçmamayý sevda belledik
Elbet biliriz ayrýlýðý göðüslemeyi de

Seni unutmadýk, unutmak teslim olmaktýr deðiþmemeye
iþte o yüzden fýrtýnanýn azýp köpürdüðü bir gece yazýyorum adýný
dönenip duran deli yüreðimin aydýnlýk yüzüne

Birlikte varacaðýz fýrtýnadan hýz alan yelkenlilerle
Göðün enginlere kavuþtuðu yere'
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter