Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:Stokrotka
Album:StokrotkaGenres:Rock
Year:1998 Length:264 sec

Lyricist: 8

Lyrics:

Podejdz do mnie taksówka czeka, ju| wiesz
Ulice [lini si, przed momentem spadB deszcz
Warto si przejecha chocia| nie ma, nie ma gdzie
Skonsumujmy t noc inaczej, inaczej
Kiedy[ co[ na pewno obiecaBa[ mi
Kiedy[ co[ na pewno, pamitam jak dzi[
Ak peBn maków, zabierzesz mnie tam
Stokrotka, stokrotka, stokrotka

Poddaj si, nie mówi wicej ju| nic
Poddaj si, nie mówi wicej ju| nic
Poddaj si, nie mówi wicej ju| nic
Poddaj si, nie mówi...

Poddaj si, nie mówi wicej ju| nic
Poddaj si, nie mówi wicej ju| nic
Poddaj si, nie mówi wicej ju| nic
Poddaj si, poddaj...

Spróbuj d|ojnt jak noc, ta noc jest jak d|ojnt
Nic nie chcemy zmienia ani odchodzi std
Niech ta chwila trwa, niech ona dzieje, dzieje si
OddaBbym za ni siebie teraz
Kiedy[ co[ na pewno obiecaBa[ mi
Kiedy[ co[ na pewno, pamitam jak dzi[
Ak peBn maków, zabierzesz mnie tam
Stokrotka, stokrotka, stokrotka

Poddaj si, nie mówi wicej ju| nic
Poddaj si, nie mówi wicej ju| nic
Poddaj si, nie mówi wicej ju| nic
Poddaj si, nie mówi...

Poddaj si, nie mówi wicej ju| nic
Poddaj si, nie mówi wicej ju| nic
Poddaj si, nie mówi wicej ju| nic
Poddaj si, poddaj...

Kiedy[ co[ na pewno obiecaBa[ mi
Kiedy[ co[ na pewno, pamitam jak dzi[
Ak peBn maków, zabierzesz mnie tam
Stokrotka, stokrotka, stokrotka

Poddaj si, nie mówi wicej ju| nic
Poddaj si, nie mówi wicej ju| nic
Poddaj si, nie mówi wicej ju| nic
Poddaj si, nie mówi...

Poddaj si, nie mówi wicej ju| nic
Poddaj si, nie mówi wicej ju| nic
Poddaj si, nie mówi wicej ju| nic
Poddaj si, poddaj...
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter