Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:Mavi
Album:Teoman - Konser 1Genres:Rock
Year:2012 Length:351 sec

Lyrics:

Kaptan bu kadar h1zl1 gitme hava güzel deniz güzel
Yelken yeter bize ak1nt1 burnu önümüzde
Mandalina kokular1 sahilden dolsun içimize
Mutluyum diyorum kendime sa1m solum önüm arkam
Her yer mavi mavi bu güzel eylül ak_amüstü
Her yer masmavi akdeniz meltemi alt1nda kitab1m kuca1mda
Ne güzel _ey uyuklamak sana ilk a_1k olduumda
Geceyar1 dolunayda bu koyda yüzmü_tük ç1r1lç1plak
Y1llar nas1l akt1 geçti lacivert mayom eridi güne_ten art1k
Mavi mavi bu güzel eylül ak_amüstü her yer masmavi
Yatma vakti geldi art1k rak1 bal1k harikayd1 kaptan eline
Sal1k
Son bir kadeh dostlar için art1k aram1zda olmayan
0n_allah onlar da mutludurlar
Mavi mavi bu güzel eylül ak_amüstü her yer masmavi




 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter