Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:Mektup
Album:TeomanGenres:Rock
Year:2003 Length:251 sec

Lyrics:

Telefonda konu_amam bilirsin
Mektuplar1ysa ertelerim hep
Belki de yaz1m çirkin diye

Çok dü_ündüm, çok kurdum
Karar verdim hep vazgeçtim
Ama sana yazabildim nihayet

Asl1nda söz vermi_tim
Duygular1m1 kilitlemi_tim
Ta ki sen açana dek

Korkma sevgi dilenmeyeceim
Ama bilirsin beni i_te
Bitiririm her _eyi bir diki_te

N'apim?
A_k bu, sava_ bu
Binlerce y1ld1r sürüp giden
A_k bu, sava_ bu
Kad1n ve erkek aras1nda

Art1k saym1yorum y1llar1
Bana deip geçen hayatlar1
Zaten pek de sevmem insanlar1

Ama kimi dostlar var sevdiim
Sokak köpekleri beslediim
Baz1 güzel an1lar biriktirdiim

Tutku garip bir _ey ve çok vah_i
Ve çok h1rsl1yd1m zaten ben de
O yüzden de yamalad1m seni

N'apim?
A_k bu, sava_ bu
Binlerce y1ld1r sürüp giden
A_k bu, sava_ bu
Kad1n ve erkek aras1nda

Kolay deildir bilirim
Bir a_k1 bir kalbe koymak
Hele bir ba_kas1n1 severken sen

Kolay deildir bilirim
Bir a_k1 bir kalbe koymak
Hele bir ba_kas1n1 severken sen

Te_ekkürler
Te_ekkürler
Bir zamanlar beni çok sevdiin için

Te_ekkürler
Te_ekkürler
Beni çok sevdiin için

A_k bu, sava_ bu
Binlerce y1ld1r sürüp giden
A_k bu, sava_ bu
Kad1n ve erkek aras1nda

Bu mektup da olmad1
Kelimeler toparlanmad1
0_te _imdi çöpe gidiyor
Yine de mektubuma son verirken
Seni her zaman çok seven ben
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter