Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:Kelimeler
Album:Renkli Ruyalar OteliGenres: 
Year: Length:289 sec

Lyrics:

Kaç1yor musun a_ktan hala
Ko_up insandan insana
Hayat1 b1rak1p taba1nda,
Bo_ver mi diyorsun kanas1n
Için ac1yor mu hiç baz1 baz1
Cesur musun gözünü kapad11nda
S1ms1k1larm1 k1rp1yormusun
Bo_ver mi diyorsun kanas1n

Biliyorum art1k çok zor çok
Kuracak yeni bir hikayem yok.
Yine de ura_1yorum rastgele bu eskimi_ kelimelerle

Yava_l1yor ama durmuyor dünya,
Zaman kimseden deilken yana
Gitmi_ herkes evleriniz bombo_
Bo_ver mi diyorsun kanas1n.
Batmad1k ama su al1yoruz hala
Hissetmeden bas1p topraa,
Tuz basmadan yaralar1ma
Bo_ver mi diyorsun kanas1n.

Biliyorum art1k çok zor çok
Kuracak yeni bir hikayem yok.
Yine de ura_1yorum rastgele bu eskimi_ kelimelerle

Alt üst olmu_ corafyanda
Cebinde bozuk paralar1nla
Kendi mezar1na selam durup
Bo_ver mi diyorsun kanas1n.

NakaraT...
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter