Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Teoman - Yollar Lyrics - Zortam Music
Song:Yollar
Album:TeomanGenres:Rock
Year:1997 Length:245 sec

Lyrics:

Gözlerim kör karanl1kta
Kör kuyunda
Boulursa,
Tenim benim olmad1ysa
Yitirilmi_,
Tutsak olmu_,
Dü_man olmu_,
Milyon defa tekrarlanan
Hayat1msa

Gizli ba1n çözüldüyse
Yollar varsa
Pahal1ysa
Uzun, k1sa ya da darsa,
Art1k hiç farkl1 omayan,
S1k1ld11n,
Hayat1nsa

Asl1nda yollar
Yalan1n1 görmez, yaralar1 sarmaz
Hiç bitmez
Asl1nda yollar
Daral1p aç1lmaz, sonuna da varmaz
Hem varsan da
Farketmez ki.

Oldu, oldum, çocuk kald1m
Yüreimden yaraland1m
Bir yer olsa
Huzur sunsa
Dizlerim üstünde çöksem
Sonsuz yolu ayd1nlansa
Günün ilk 1_11nda
Son bir kez nefes alsam
Kaybolasam gözya_1nda
Ya da ilk kitab1nda
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter