Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Capercaillie - Pige Ruadh (Live) Lyrics - Zortam Music
Song:Pige Ruadh (Live)
Album:Get OutGenres: 
Year:1999 Length:207 sec

Lyrics:

Fhuaras am pige ruadh
Fhuaras na glaineachan
Fhuaras am pige ruadh
Ann an cṛnan éireagan
Fhuaras am pige ruadh
Fhuaras na glaineachan
Fhuaras am pige ruadh
Ann an cṛnan éireagan

U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ché goraidh
Ann an cṛnan éireagan
U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ché goraidh
Ann an cṛnan éireagan

Làn taighe dh'fh́dhleirean
Làn taighe chaileagan
Làn taighe luba dubha
'S làn a' mhuidhe mharagan
Làn taighe dh'fh́dhleirean
Làn taighe chaileagan
Làn taighe luba dubha
'S làn a' mhuidhe mharagan

U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ché goraidh
Ann an cṛnan éireagan
U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ché goraidh
Ann an cṛnan éireagan

Thàinig 's gun tàinig
'S ma thàinig na maraichean
Thàinig 's gun tàinig
'S ma thàinig cha d'fhairich mi
Thàinig 's gun tàinig
'S ma thàinig na maraichean
Thàinig 's gun tàinig
'S ma thàinig cha d'fhairich mi

U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ché goraidh
Ann an cṛnan éireagan
U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ché goraidh
Ann an cṛnan éireagan

Thàinig 's gun tàinig
'S ma thàinig na maraichean
Thàinig 's gun tàinig
'S ma thàinig cha d'fhairich mi
Thàinig 's gun tàinig
'S ma thàinig na maraichean
Thàinig 's gun tàinig
'S ma thàinig cha d'fhairich mi

U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ché goraidh
Ann an cṛnan éireagan
U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ché goraidh
Ann an cṛnan éireagan

U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ché goraidh
Ann an cṛnan éireagan
U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ché goraidh
Ann an cṛnan éireagan

U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ché goraidh
Ann an cṛnan éireagan
U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ǵridh goraidh
U goraidh ché goraidh
Ann an cṛnan éireagan
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter