Zortam Music
Loading...
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
  Menu

 

 
Loading...

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger


Download "Marek Grechuta - Wesele" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums

Song:Wesele
Album:WeseleGenres:misc
Year: Length:208 sec

Lyrics:

Akt I scena 37 - poeta, panna m³oda -

- poeta -
Panno m³oda, m³oda panno
myslê sobie.......
¿e co zechcesz to siê stanie:

- panna m³oda -
Jako, ja nie umiem nic;
niby na moje zawo³anie?

- poeta -
Na prosbê i na rozkaz twój:
¿es ty dzisiaj panna m³oda
jak jasmin jak jagoda.....

- panna m³oda -
I o có¿ siê rozchodzi to
¿e pan tylo siê spodziewa

- poeta -
Ty dzisiaj jestes szczêsliw¹,
panno m³oda - zapros gosci
tych, którym gdzie z³e wciórnosci
dopiekaj¹ - którym zle -

- panna m³oda -
I po có¿ te z Piek³a duchy?

- poeta -
Niechaj przyjd¹ na pods³uchy,
na Wesele, gdzie muzyka.....

gdzie muzyka..?Akt I scena 22 - radczyni pan m³ody

- pan m³ody -
Jak siê ¿eniæ, to siê ¿eniæ!
to tak jak by w uniesieniu....

- radczyni -
W równe nogi wskoczyæ w studnie

Nie utoniesz, nie utoniesz

Topi siê, kto bierze ¿onê.

- pan m³ody -
Niech siê stopi, niech siê spali
byle ³adnie grajcy grali,
byle grali na wesele.

Jak siê ta muzyka miele,
jak na ¿arnach, hula, dzwoñczy,
niech za huka, stuka, puka,
pl¹sa, bije, przybasuje,
piska skrzypiec strun¹ cienk¹,
tak podskocznie tak mileñko;
niech siê miele jak m³yn wodny
w noc miesiêczn¹, w czas pogodny
szumiej¹ca, niech siê snuje,
a niech w dzwiêkach siê nie koñczy

choæ by usn¹æ w tañcowaniu
przy mieleniu, przy hukaniu,
w zapomnieniu, w zapomnieniu,
w ko³ysaniu, w zapomnieniu,
w ko³ysaniu, w zapomnieniu, ko³ysaniu

swiaty czarów - czar za swiatem! -
jestem wtedy wszystkim bratem

i wszystko jest dla mnie swatem
w tym weselu, w tej radosci:
Bóg mi gosci pozazdrosci.


Download "Marek Grechuta - Wesele" for FREE!!!Loading...

 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2018 Zortam. All Rights Reserved.