Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "MINUS ONE - LUWALHATI SA KAITAASAN" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:LUWALHATI SA KAITAASAN
Album:tanging awitGenres:tanging awit
Year: Length:262 sec

Lyrics:

LUWALHATI SA KAITAASANLuwalhati sa Kaitaasan
(sa kaitaasan)
Luwalhati magpakailanman
(kailanman)
Sa Dios ng Israel
at aming Dios
dito sa silangan

Luwalhati sa Kaitaasan
(kailanman)...
Luwalhati magpakailanman
(aming Dios,kailanman)...
Sa Dios ng Israel
at aming Dios
dito sa silangan
(magpakailan pa man)...

Luwalhati sa Kaitaasan
(aming Dios)...
Luwalhati magpakailanman

Ikaw ang aming Dios,
ang aming lakas at sandigan
Ikaw ang S’yang marapat
na papurihan
at laging pasalamatan
Iyo ang pagtatagumpay
ngayon at magpakailanman...

Purihin Ka, oh Dios
sa lupa at langit Mong bayan
Walang hanggang aawitan
pupurihin palagi kadakilaan
Marapat Kang pag-ukulan,
pag-ibig magpakailanman...

Luwalhati sa Kaitaasan
(sa kaitaasan)
Luwalhati magpakailanman
(kailanman)
Sa Dios ng Israel
at aming Dios
dito sa silangan

Luwalhati sa Kaitaasan
(kailanman)...
Luwalhati magpakailanman
(aming Dios,kailanman)...
Sa Dios ng Israel
at aming Dios
dito sa silangan
(magpakailan pa man)...

Luwalhati sa Kaitaasan
Luwalhati magpakailanman...
(aming Dios)...

Dakila Ka, oh Dios
liwanag Ka nami’t patnubay
Ikaw ang S’yang
may tangan ng kalakasan
sampu na ng aming buhay
Sakdal ang kabutihan
wala ngang makakapantay...

Alleluyah (Alleluyah...)
Alleluyah (Alleluyah...)
Amen...Amen..Amen...
Amen...Alleluyah, Amen...
Alleluyah

Luwalhati sa Kaitaasan
(sa kaitaasan)
Luwalhati magpakailanman
(kailanman)
Sa Dios ng Israel
at aming Dios
dito sa silangan

Luwalhati sa Kaitaasan
(kailanman)...
Luwalhati magpakailanman
(aming Dios,kailanman)...
Sa Dios ng Israel
at aming Dios
dito sa silangan
(magpakailan pa man)...

Luwalhati sa Kaitaasan
Luwalhati magpakailanman
(aming Dios)...

Amen...
(Alleluyah)
Amen...
(Alleluyah)

Luwalhati sa Kaitaasan
(Amen)...
Luwalhati magpakailanman...
(Amen)...


Download "MINUS ONE - LUWALHATI SA KAITAASAN" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter