Zortam Music
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "MUSIC MINISTRY - Medley 8 - M1" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:Medley 8 - M1
Album:MEDLEY 8Genres:M1
Year: Length:422 sec

Lyrics:

MEDLEY 8


(PAGPAPASALAMAT SA’YO)

la la la…..

Kami ay nagdiriwang
(at nag-aalay)
Ng pasasalamat sa’Yo,
O Dios Ama
Tanging nakayanan
(ng kapatiran)
Sana ay ibilang na kabanalan
lala...

lala...
Maraming salamat Panginoon
Sa’Yong pagmamahal
At patuloy Kang parangalan
O Dios Ama na dakila

Alay namin (alay namin)...
Iyong pagdamutan
Pagpapasalamat sa’Yo
Alay namin (alay namin)...
nawa’y tanggapin
Pagpapasalamat sa‘Yo

la la la...
ohhh...
Labis ang kagalakan
(ng kalooban)
ohhh...
Nang aming malaman
(ang kaligtasan)
ohhh...
Ang Iyong kat’wiran
(ay kayamanan)
ohhh...
magpakailanman man

lala...
Maraming salamat Panginoon
Sa’Yong pagmamahal
At patuloy Kang parangalan
O Dios Ama na dakila

Alay namin (alay namin)...
Iyong pagdamutan
Pagpapasalamat sa’Yo
Alay namin (alay namin)...
nawa’y tanggapin
Pagpapasalamat sa‘Yo
Dakila purihin Ka...

(AMA SALAMAT)

Ama salamat, tanging maiaalay
Salamat Ika’y laging gumagabay
Salamat at Ikaw ang aming
Panginoon
Salamat at Iyong hinirang

ohhh..
Kat’wiran na kay lalim
Isang liwanag sa dilim
ahhh...
Sa'min ay kayamanang
di maihahambing...

ohhh...
Ang himig at dalangin
Sana kami’y Iyong dinggin
sa Paraiso Ikaw ay makapiling

oahhh...
Kahit kami ay usigin, libong
dusa man ang dumating
Sa awa Mo’y kakayanin
tagumpay ay kakamtin

Ama salamat, tanging maiaalay
Salamat Ika’y laging gumagabay
Salamat at Ikaw ang aming
Panginoon...
Salamat at Iyong hinirang...

(ALAY PASALAMAT)

Ngayo’y sama-samang umaawit
Tayong pinagpala ng Ama
sa langit
Kabutihan N’ya’t
pagmamalasakit
Sa‘ti’y hindi ipinagkait

ohhh...
Ating naging takbuhan
Kanyang banal na Pangalan
At tayo’y iingatan sa
(ahhh)
kapahamakan at kasamaan

Alay pasasalamat mula
sa‘Yong munting Bayan
At magpakailanman Ikaw
ay papupurihan
Alay pasasalamat mula
sa‘Yong munting Bayan
At magpakailanman (kailanman)
Ika’y paglilingkuran...

(PAGPAPARANGAL)

O kay saya pagkat kami’y
kumakanta
Ng awit na handog namin
sa’Yo Ama
Awit na bago may lakip
pasasalamat sa'Yo
Aming alay umaasa na
kalulugdan Mo...

Ang aawitan Ka ay ang
aming ligaya
Pagpupuri, pagluwalhati
Sa kaitaasan Mo Ama sana
ay tanggapin
Pagpaparangal naming mga
hirang...
(papparappapparappa)...

Lagi Kang aalayan...
Ngalan Mo’y papupurihan

Ang aawitan Ka ay ang
aming ligaya
Pagpupuri, pagluwalhati
Sa kaitaasan Mo Ama sana
ay tanggapin
Pagpaparangal naming...
mga hirang...

Para sa’Yo Amang banal


Download "MUSIC MINISTRY - Medley 8 - M1" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2019 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter