Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "MINUS ONE - Awit ng MMC (Extended) minus one" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:Awit ng MMC (Extended) minus one
Album:tanging awitGenres:tanging awit
Year: Length:226 sec

Lyrics:

AWIT NG MMC (Extended)


Kapag nalulungkot at nag-iisa
Hanap-hanap namin ang
pagkanta
Kapag puso’y natitigib ng
pangamba
Ito’y napapawi ng awit sa
Kanya

Kaya’t ibig naming sumasama
Sa pag-awit sa‘ting Dios Ama
Malayo, malapit saan man
magpunta
Awit ng papuri lagi naming
dala

Ang aming ligaya ay
pagluwalhati
Tinig namin ang munting
bahagi
Hanggang sa pagtanda,
hanggang buhok ay pumuti
Kami ay aawit ng may ngiti

Hindi baleng kami’y walang
pera
Basta’t mayr’on lang sanang
gitara
Gutom nami’y idadaan sa
pagkanta
Hanggang kalangitan
magkakasama

At kung kayo ay mayr’ong
problema
Ay h’wag mawawalan ng
pag-asa
Itong aming awit may
kat’wirang dala
Inyong unawai’t ito’y mahalaga

Ang aming ligaya ay
pagluwalhati
Tinig namin ang munting
bahagi
Hanggang sa pagtanda,
hanggang buhok ay pumuti
Kami ay aawit ng may ngiti

Kapatid ‘di dapat na ikaw
ay manghina
Buhay mo ay gamitin ng tama
Sa aral ng Ama manatili’t
tumalima
Papahirin Niya ang ‘yong luha

Halina sa ami’y sumabay sa
pagkanta
P’wede na rin kahit acapella
Lungkot mawawala basta’t
h’wag kang mahihiya
Umawit sa Amang darakila

Ang aming ligaya ay
pagluwalhati
Tinig namin ang munting
bahagi
Hanggang sa pagtanda,
hanggang buhok ay pumuti
Kami ay aawit ng may ngiti

Lungkot mawawala basta’t
h’wag kang mahihiya
Umawit sa Amang darakila
Darakila, pag-awit sa Ama
aming ligaya


Download "MINUS ONE - Awit ng MMC (Extended) minus one" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter