Zortam Music
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "Big Cyc - Ballada o Smutnym Skinie" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:Ballada o Smutnym Skinie
Album:Bombowe Hity The Best Of 1988-2004Genres:Rock
Year:2004 Length:355 sec

Lyricist: Big Cyc

Lyrics:

Skin jest ca³kiem ³ysy, w³osków on nie nosi
Glaca w s³oñcu b³yszczy jakby kombajn kosi³
Pejsów nie ma skin, kitek nienawidzi
Boj¹ siê go Arabi, Murzyni i ¯ydzi
Najgorsza dla skina jest co roku zima
Jak on j¹ przetrzyma, przecie¿ w³osków nima

Na³ó¿ czapkê skinie, skinie na³ó¿ czapkê
Kiedy wicher wieje, gdy pogoda w kratkê
Uszka siê przeziêbi¹, kark zlodowacieje
Resztki myśli z mózgu wiaterek przewieje

Mamusia na drutach czapkê z we³ny robi
Na³o¿ysz j¹ skinie gdy siê ch³odniej zrobi
We³na w g³ówkê grzeje, ciep³o jest pod czaszk¹
I komórki szare wówczas nie zamarzn¹

Nasz skin by³ odwa¿ny, czapki nie na³o¿y³
Ca³¹ zimê biega³ ³ysy, wiosny ju¿ nie do¿y³
G³ówka mu zsinia³a, uszka odmrozi³y
Czaszka na pó³ pêk³a, szwy wewn¹trz puści³y

Na³ó¿ czapkê skinie, skinie na³ó¿ czapkê
Kiedy wicher wieje, gdy pogoda w kratkê
Uszka siê przeziêbi¹, kark zlodowacieje
Resztki myśli z mózgu wiaterek przewieje


Download "Big Cyc - Ballada o Smutnym Skinie" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2019 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter