Zortam Music
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "Big Cyc - Jak Slodko Zostac Swirem" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:Jak Slodko Zostac Swirem
Album:Bombowe Hity The Best Of 1988-2004Genres:Rock
Year:2004 Length:319 sec

Lyricist: Big Cyc

Lyrics:

Jak s³odko byæ idiot¹
Zim¹ chodziæ na bosaka
Noc¹ t³uc szyby w oknach
A w dzieñ na golasa lataæ

Nie znaæ siê na polityce
I byæ g³upim w ka¿dym calu
Jak zdrowo byæ wariatem
W tym popieprzonym kraju

ref. Jak s³odko zostaæ świrem
Choæ przez chwilê
Choæ przez chwilê

Ja siê nie dam, ja siê nie dam
Bêdê inny ni¿ wy wszyscy
Pêdzê, goniê i uciekam
Ślina mi na pysku b³yszczy

Poprzewracam to co stoi
I po³amiê konwenanse
Od normalnych tu siê roi
Tylko dureñ ma dziś szansê


Download "Big Cyc - Jak Slodko Zostac Swirem" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2019 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter