Zortam Music
Loading...
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
  Menu

 

 
Loading...

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger


Download "Runrig - Ribhinn O" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums

Runrig - Ribhinn O Lyrics - Zortam Music
Song:Ribhinn O
Album:Long DistanceGenres:General Folk
Year:1996 Length:338 sec

Lyrics:

Tha burn fallain anns an tobar
'S gabhaidh sinn ar h-uile slainte ann
Tha burn fallain anns an tobar
'S gabhaidh sinn ar h-uile slainte ann
Tugainn leam a ribhinn og
Tugainn leam a nighean, tugainn leam

Tugainn gu na beanntan ard
Abair sealladh dathan earnaich ann
Tugainn gu na beanntan ard
Abair sealladh dathan earnaich ann
Tugainn leam a ribhinn og
Tugainn leam a nighean, tugainn leam
A ribhinn o, a ribhinn o, a ribhinn o, a horo
A ribhinn o, a ribhinn o, a ribhinn o, a horo
A ribhinn o, a ho hi o, horo
A ribhinn o, a ribhinn o, a ribhinn o, a horo

Theid sinn 'null air an aiseig
Tarsinn air a chuan theid sinn ann
Theid sinn 'null air an aiseig
Tarsinn air a chuan theid sinn ann
Tugainn leam a ribhinn og
Tugainn leam a nighean, tugainn leam
Tha burn fallain anns an tobar
'S gabhaidh sinn ar h-uile slainte ann
Tha burn fallain anns an tobar
'S gabhaidh sinn ar h-uile slainte ann
Tugainn leam a ribhinn og
Tugainn leam a nighean, tugainn leam

A ribhinn o, a ribhinn o, a ribhinn o, a horo
A ribhinn o, a ribhinn o, a ribhinn o, a horo
A ribhinn o, a ho hi o, horo
A ribhinn o, a ribhinn o, a ribhinn o, a horo

There's refreshing water in the well
And we will take our fill there
There's refreshing water in the well
And we will take our fill there
Come with me my young love
Come with me girl, come with me

Come with me to the high hills
What a sight, the colours of autumn
Come with me to the high hills
What a sight, the colours of autumn
Come with me my young love
Come with me girl, come with me

We will cross over on the ferry
Across the seas we will go
We will cross over on the ferry
Across the seas we will go
Come with me my young love
Come with me girl, come with me

Girl o, girl o , girl o, a horo
Girl o, girl o , girl o, a horo
Girl o, a ho o hi, horo
Girl o, girl o , girl o, a horo


Download "Runrig - Ribhinn O" for FREE!!!Loading...

 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2018 Zortam. All Rights Reserved.