Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "A Cumpagnia - Nanna Di Zia Grazi" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:Nanna Di Zia Grazi
Album:Nanne Di CorsicaGenres:Acoustic
Year:2000 Length:141 sec

Lyricist: Traditionnel

Lyrics:

NANNA DI ZIA ANNA GRAZI

Sò stat’à l’ortu
Una mani di bon’ora
Aghju trovu un nidu
Chì drentu c’hè duie ova
Hè un nidu di culomba
Ghjà trè volti o l’aghju trovu
O culomba cullarata
Quant’è longa sta nuttata.

Sì c’era mamma
Famosa in Galilea
Cù la so voci
Più dolci chè la meia
Edda sì t’addurmintava
Ma di dorma ùn n’hà più dea
Cor’di mamma è di minanna.

Dormi dormi è fà la nanna

Babbitu ed eiu
Tù vedi semu in pena
La pignulella
Hè appesa à la catena
Viu viu è nanna nanna
Addurmentati par pena
Viu viu è fà la nanna
Lu to babbu hè à la campagna.

Par quissi costi
Par tutti sti culletti
Ci sò li muvri
Li ronchi è li cervetti
Po c’hè levri è c’hè cunigli
Corri tù sì trè ni pigli
Lu to babbu hè à la campagna.


Download "A Cumpagnia - Nanna Di Zia Grazi" for FREE!!!



 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter