Zortam Music
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
  Menu

 

 
Loading...

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger


Download "BÜLENT ORTAÇGÝL - SAKIN ÞAÞIRMA" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums

Song:SAKIN ÞAÞIRMA
Album:GECE YALANLARIGenres:Pop
Year:2003 Length:355 sec

Lyrics:

O bir ayrýk otu
O bir karýnca
Bir ateþ böceði
Iþýklar kararýnca
Ayný zincirin baþka bir halkasý
Sakýn þaþýrma
O bir hanýmeli kökü
Bir çýð damlasý
Akþam esintisindeki kekik kokusu
Zamansýz olan her þeyin büyülü korkusu
Sakýn þaþýrma
O bir sabah sessizliði
Gece ayazý
Baharda deli su
Kýþýn kar beyazý
Eski fotoðraflar
Birkaçý küçük yazý
Sakýn þaþýrma
O artýk bir kuþ sesi
Deniz mavisi
Bir çay sýcaklýðý
Ekmek doygunluðu
Baþtan aþaðý anýlarýn yorgunluðu
Sakýn þaþýrma
Sakýn þaþýrma konuklar,(misafirler)
Sofralar zengin ama yine kalkýp gitmekteler
Yemekler yenmiþ artýk kahve içmekteler
Sakýn þaþýrma


Download "BÜLENT ORTAÇGÝL - SAKIN ÞAÞIRMA" for FREE!!!Loading...

 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2018 Zortam. All Rights Reserved.