Zortam Music
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
  Menu

 

 
Loading...

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger


Download "BÜLENT ORTAÇGÝL - GECE YALANLARI" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums

Song:GECE YALANLARI
Album:GECE YALANLARIGenres:Pop
Year:2003 Length:232 sec

Lyrics:

Gece yalanlarý
Kendime söylediðim
Ben en güçlü, en güzel
En doðru zannettiðim
Gece yalanlarý
Bahçemdeki kuþ gibi
Ýlk bakýþta siyah beyaz
Yaklaþtýkça mavi
Sözlerde yorgunluk belirtisi var
Þarkýlar tamam ama gizli kapaklýlar
Gece yalanlarým
Saðda solda ipuçlarý
Ýpin ucunu çeksen düðümdür çýkýþlarý
Gece yalanlarý
Gece yalanlarý
Gece yalanlarým
Sana anlattýðým
Derine indikçe kýpýr kýpýr
En deðiþmez zannettiðim
Gece yalanlarý
Bir aþk büyüsü rengi
Kendini býrakmak en büyük korku
Baþ edemediðimizden belki
Düþlerdeki isteksizlik midir
En açýk seçik olan belirsizlik midir
Gece yalanlarý
Saðda solda ipuçlarý
Ýpin ucunu çeksen düðümdür çýkýþlarý
Gece yalanlarý
Gece yalanlarý


Download "BÜLENT ORTAÇGÝL - GECE YALANLARI" for FREE!!!Loading...

 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2018 Zortam. All Rights Reserved.