Zortam Music
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
  Menu

 

 
Loading...

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger


Download "BÜLENT ORTAÇGÝL - ÞARKILARIM SENÝNDÝR" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums

Song:ÞARKILARIM SENÝNDÝR
Album:LÝGHTGenres:Pop
Year:1998 Length:276 sec

Lyrics:

Yavruaðzý Bir Yuvarlak Var Ortada
Çiçeðe Benziyor Ebruli
Tirþe Bir Telaþ Var Þu Kçþede
Uçuk Mavilerin Arasýnda
Þarkýlar Bir Renktir Çoðu Zaman
Ben Bir Ressamým Ýþte O Zaman
Özenle Seçilmiþ Sözcükler
Yüzlerce Aday Arasýnda
Sýkýþtýrýlmýþ Bir Tuðla Gibi
Artýk Ayýramazsýn Birbirinden
Þarkýlar Bir Þiirdir Çoðu Zaman
Ben Bir Þaiirim Ýþte O Zaman
Oyun Var, Oyun Var Þimdi Baþlýyor
Ancak Hangi Yan Sahne Belli Deðil
Bu Kaçýncý Perde Hiç Yorulan Yok
Gerçeklerde Düþ Var Düþler Gerçeklerde
Þarkýlar Bir Oyundur Çoðu Zaman
Ben Baþroldeyim Ýþte O Zaman
Sen Varsýn, Ýyi ki Varsýn Yanýmda
Dokunmak Ýstiyorum Saçlarýna
Yaþamak Zor Gerçekten Zor Birlikte
O Resimde Þu Þiirde Bu Oyunda
Þarkýlarým Senindir Her Zaman
Ben Sen Oldum Ýþte O Zaman


Download "BÜLENT ORTAÇGÝL - ÞARKILARIM SENÝNDÝR" for FREE!!!Loading...

 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2018 Zortam. All Rights Reserved.