Zortam Music
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
  Menu

 

 
Loading...

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger


Download "BÜLENT ORTAÇGÝL - SEVGÝ" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums

Song:SEVGÝ
Album:2.PERDEGenres:Pop
Year:1990 Length:271 sec

Lyrics:

Yanýma Gelirsen Eðer
Ýçimde Eritirim Seni
Kardan Sonra Güneþ
Günden Sonra Gece de Öyle

Ben Eritirken
Sen Erirken
Seveceðiz Birbirimizi

Yüzüme Bakarsan Eðer
Dokunurum Sana
Hava Ýle Kuþlar
Denizle Kýyý da Öyle

Ben Dokunurken
Sen Dokunurken
Duyacaðýz Birbirimizi

Þarkýmý Söylersen Eðer
Kaybolurum Sende
Denizde Damla
Þehirde Ýnsan da Öyle

Ben Kaybolurken
Sen Ararken
Bulacaðýz Birbirimizi


Download "BÜLENT ORTAÇGÝL - SEVGÝ" for FREE!!!Loading...

 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2018 Zortam. All Rights Reserved.