Zortam Music
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download " - AMA BABACIÐIM" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:AMA BABACIÐIM Artist 
Album:BÝZ ÞARKILARIMIZIGenres:Pop
Year:1985 Length:229 sec

Lyrics:

Çekirdek Sanatevi Stüdyosu Canlý Kaydý

Söz: Fikret Kýzýlok
Müzik: Fikret Kýzýlok

Bir bakarsýn oyuncaðýn kýrýlmýþ
Arkadaþýn sana küsmüþ darýlmýþ
Kavga etmiþ; kaþýn, gözün yarýlmýþ

Yaþlý gözlerle bana gelip sakýn üzülme yavrum
Böyle büyür insanlar; aðlamak çare deðil
Zaman deðirmenini durdurmak kolay deðil (ama babacýðým)

Sendeki sen sana soru sorunca
Bir masalda kurt kuzuyu kapýnca
Uçan balon ellerinden kaçýnca

Yaþlý gözlerle bana gelip sakýn üzülme yavrum
Böyle büyür insanlar; aðlamak çare deðil
Zaman deðirmenini durdurmak kolay deðil (ama babacýðým)

Sendeki sen sana soru sorunca
Ortaçaðý Galile'yi bilince
Okuduðun Ýnce Memed olunca

Yaþlý gözlerle bana gelip sakýn üzülme yavrum
Böyle büyür insanlar; aðlamak çare deðil
Zaman deðirmenini durdurmak kolay deðil (ama babacýðým)

Oyunlarda mýzýkçýlýk olunca
Terli terli soðuk suyu içince
Hastalanýp yataklara düþünce

Yaþlý gözlerle bana gelip sakýn üzülme yavrum
Böyle büyür insanlar; aðlamak çare deðil
Zaman deðirmenini durdurmak kolay deðil (ama babacýðým)

Pýrýl pýrýl bir ilk bahar gününde
Ýlk aþkýnýn gerçeðinde düþünde
Bir burukluk varsa eðer içinde

Yaþlý gözlerle bana gelip sakýn üzülme yavrum
Böyle büyür insanlar; aðlamak çare deðil
Zaman deðirmenini durdurmak kolay deðil (ama babacýðým)

Yaþadýðýn, gördüklerin dýþýnda
Mutluluðu kuytularda bulunca
Oysa herkes baþka baþka olunca

Yaþlý gözlerle bana gelip sakýn üzülme oðlum
Böyle büyür çocuklar; aðlamak çare deðil
Zaman deðirmenini durdurmak kolay deðil(ama babacýðým)


Download " - AMA BABACIÐIM" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2019 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter