Zortam Music
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
  Menu

 

 
Loading...

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger


Download "BÜLENT ORTAÇGÝL - FARKETMEDEN" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums

Song:FARKETMEDEN
Album:GECE YALANLARIGenres:Pop
Year:2003 Length:313 sec

Lyrics:

Söylediklerim bomboþ
Ýncir çekirdeðini doldurmaz
Yapamadýklarýmýz yaptýðýmýzýn sisinden görünmez
Baþkasýný dinlemem
Hiç kimseye güvenmem
Sonra dünya siyah olmuþ, neden?
Ben hiç farketmeden
Ben hiç farketmeden
Ardýmda çöplük býraktým
Hiç býkmadan hep attým
Beton beton büyüttüm
Hiç sormadan uyudum yattým
Bunu böyle kim yaptý
Ben orada yoktum ki
Sonra dünya siyah olmuþ, neden?
Ben hiç farketmeden
Ben hiç farketmeden
Ah bu renkler, ah bu renkler
Resimsiz ressam
Cevabý yok ben sormasam
Ah bu renkler, ah bu renkler
Verimsiz ressam
Cevabý yok ben sormasam
Çocuðuma ders olsun diye
Tuttum bir tokat attým
Konuþmak anlaþmak varken
Ýlk fýrsatta kavga ettim
Güç her þeyin baþý derim
Ardýndan düþüncelerim
Sonra dünya siyah olmuþ, neden?
Ben hiç farketmeden
Ben hiç farketmeden
Politikadan býkmýþtým
Hak hukuk derken batmýþtým
Ýþler yolunda deðil diye
Suçu baþkasýna atmýþtým
Küçük birikimlerim bana yeter derim
Sonra dünya siyah olmuþ, neden?
Ben hiç farketmeden
Ben hiç farketmeden
Ah bu renkler, ah bu renkler
Resimsiz ressam
Cevabý yok ben sormasam
Ah bu renkler, ah bu renkler
Verimsiz ressam
Cevabý yok ben sormasam


Download "BÜLENT ORTAÇGÝL - FARKETMEDEN" for FREE!!!Loading...

 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2018 Zortam. All Rights Reserved.