Zortam Music
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download " - DÜÞLER" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:DÜÞLER Artist 
Album:BÝZ ÞARKILARIMIZIGenres:Pop
Year:1985 Length:255 sec

Lyrics:

Söz: Fikret Kýzýlok
Müzik: Fikret Kýzýlok

Düþler vardýr satýlmaz
Derinde anlatýlmaz
Yüreklerden silinmez
Bazen de vazgeçilmez

Kapat gözlerini ve düþün
Ýpekten bir deniz
Pamuktan bir gökyüzü
Ýki tomurcuk yüreðimizde

Belki de sen ve ben ikimiz
Birbirinin farkýnda gözlerimiz
Düþüncelerimiz, olmayacak hayallerimiz
Ne alýnýr ne satýlýr
Para yerlerde sürünür
Geçtikçe þu günler
Anladýkça hayatý
Birçok þeyin deðeri
Küçüldükçe küçülür


Download " - DÜÞLER" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2019 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter