Zortam Music
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
  Menu

 

 
Loading...

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger


Download "AÞIK DAÝMÝ - BÝR GERÇEÐE BEL BAÐLADIM" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums

Song:BÝR GERÇEÐE BEL BAÐLADIM
Album:DELÝ GÖNÜLGenres:TÜRK HALK MÜZÝÐÝ
Year: Length:414 sec

Lyrics:

Bir gerçeðe bel baðladým erenler
Aldý benliðimi bitirdi beni
Damla idim bir ýrmaða karýþtým
Denizden denize götürdü beni

Nice kabdan kaba boþaldým doldum
Karýþtým denize deniz ben oldum
Damlanýn içinde evreni buldum
Yine benden bana getirdi beni

Buhar oldum yaðdým yaðmurlarýnan
Topraða karýþtým çamurlarýnan
Piþtim fýrýnlarda hamurlarýnan
Üstadým sofraya yatýrdý beni

Çiðnediler diþlerinen ezildim
Vücut eleðinden geçtim süzüldüm
Çaldý kalem bir deftere yazýldým
Ýrfan mektebine yetirdi beni

Daimi'yim ermiþlerin ereði
Cümle varlýk tabiatýn gereði
Bir ölmez ananýn oldum bebeði
Aldý dizlerine oturdu beni


Download "AÞIK DAÝMÝ - BÝR GERÇEÐE BEL BAÐLADIM" for FREE!!!Loading...

 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2018 Zortam. All Rights Reserved.