Zortam Music
Loading...
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
  Menu

 

 
Loading...

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger


Download "Micha³ Bajor - Uczucia" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums

Song:Uczucia
Album: Genres: 
Year: Length:210 sec

Lyrics:

Dopóki pr¹d, ciep³y pr¹d tego snu
Nie uniesie ciê st¹d
Ja wci¹¿ bêdê tu, zostanê tu
Bêdê trzyma³ tw¹ d³oñ

¯eby ¿aden strach niedorzeczny
Burz nie zbudzi³ w twoich snach
Nie bój siê burz, w dal ¿egluj hen
To przecie¿ sen
Siedmiu mórz bezpiecznych

Nie pójdê st¹d nim zaśniesz
Zanim noc strzêpów dnia nie przemieni w baśnie
Nim ciep³y pr¹d zmyli myśli twych bieg
I pop³yn¹ na l¹d
Hen zza siedmiu rzek, i gór, i mórz
Ja wiem ju¿
Nie pójdê st¹d

Gdy przemierzysz snu oceany wietrzne
Dalej bêdê tu
Nie bój siê burz, w dal ¿egluj hen
To przecie¿ sen
Siedmiu mórz bezpiecznych
Sen

Nie pójdê st¹d nim zaśniesz
Nim wyp³yniesz na snu oceany jasne


Download "Micha³ Bajor - Uczucia" for FREE!!!Loading...

 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2018 Zortam. All Rights Reserved.