Zortam Music
Loading...
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
  Menu

 

 
Loading...

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger


Download "Micha³ Bajor - Co to jest czu³ośæ" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums

Song:Co to jest czu³ośæ
Album:za kulisamiGenres: 
Year: Length:190 sec

Lyrics:

Rozdajemy poca³unki
S³owa wiersze
Umawiamy siê na kwadrans
W siódmym niebie
Wieczorami siê boimy
Samotności
Z lêku przed ni¹
Przytulamy siê do siebie

Potem nas budzi ch³ód poranka
I pewnośæ siê wynurza z mg³y
¯e ta dziewczyna śpi¹ca obok
To znów nie ty nie ty
Nie ty

Co to jest czu³ośæ
Nie pamiêtam
Co to jest mi³ośæ
Nie wiem
Wiêc czego szukam
Tak zach³annie
Po drodze gubi¹c
Siebie?

Rozdajemy poca³unki
S³odkie k³amstwa
Jak ¿etony jak drobiazgi
Bez znaczenia
Potem serca cerujemy
Jak kieszenie
I wmawiamy sobie
¯e mi³ości nie ma

Nasza planeta z lotu ptaka
Taki b³êkitny kolor ma
Nasza planeta pe³na smutku
Wygl¹da jak
Ogromna ³za

Co to jest czu³ośæ
Nie pamiêtam
Co to jest mi³ośæ
Nie wiem
A jednak szukam jej
Codziennie
¯eby odnaleźæ
Ciebie


Download "Micha³ Bajor - Co to jest czu³ośæ" for FREE!!!Loading...

 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2018 Zortam. All Rights Reserved.