Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "Anna German - Zimowe dzwony" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:Zimowe dzwony
Album: Genres: 
Year: Length:249 sec

Lyrics:

W zimowym niebie dzwoni¹ dzwony,
Co wieczór dzwoni¹ tak od lat
Na p³atkach śniegu w obce strony
G³os ich niesie w mroźny wiatr
To one znajd¹ Ciebie wszêdzie
I serce zbudz¹ Ci ze snu
I bêdziesz smutny
I bêdziesz w wspomnieniu b³¹dziæ a¿ tu

Drog¹ pe³n¹ śniegu
Polem pe³nym wron
Noc¹ bez noclegu jak zimowy dzwon

Odszed³eś kiedyś st¹d wieczorem
Z piosenk¹ niby z ró¿¹ w świat
Tym samym polem tym polem
I dawno zgin¹³ twój ślad

Dzwoni¹ dzwony w śniegu,
Puch opad³ na sen
Szuka tu noclegu bo ju¿ mija dzieñ

Zimowe dzwony szczêście wró¿¹
I szczêście wró¿¹ nocne sny
Z piosenk¹ wrócisz jak z ró¿¹
Z piosenk¹ przyjdziesz pod drzwi


Download "Anna German - Zimowe dzwony" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter