Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "Anna German - Tañcz¹ce Eurydyki" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:Tañcz¹ce Eurydyki
Album: Genres: 
Year:1965 Length:266 sec

Lyrics:

W kawiarence na rogu ka¿dej nocy jest koncert,
zatrzymajcie siê w progu - Eurydyki tañcz¹ce,
zanim świt pierwszy promieñ rzuci s³ug¹ na ściany,
niech was tula w ramionach - Orfeusze pijani.

P³yn¹ gwiazdy jak stulecia, noc jak kawtarem potar³ mg³y,
rozwiesz¹ na tañcz¹ce Eurydyki, koronkowy rzuca sza³,
rzek¹ śpiewa pod mostami, tañczy krzywy cieñ latarni, o
rozwarte drzwi kawiarni, grzbiet pociera czarny kot.

Kto ma takie dziwne oczy? Eurydyka, Eurydyka
Kto ma takie dziwne usta? Eurydyka, Eurydyka

Ju¿ nied³ugo na widnokrêg, świt ro¿owy pe³en wpê³znie
wolno. Mg³y rozwiej¹ siê jak przedz¹. Zbledni¹ świat³a,
prysnie czar.

Wiatr siê zerwa³ w zau³kach, trac¹ drzewa jak strumy
Czy to śpiewa Orfeo, czy to drzewa tak szumi¹?
Na wystawie drogerii czarny kot ci powraca,
zanim kogut zapiejê, musi wtopiæ siê w zapach.
Rzeka szemrze pod mostami, znik³ ju¿ szary cieñ
latarni. Wchodz¹ ludzie do kawiarni. Na ulicy
zwyk³y gwar, a wiatr tañczy ulicami, wiatr ko³uje
jak pijany, i rozwiesza na ga³eziach z pajêczyny
tkany sza³.

Kto ma takie dziwne oczy? Eurydyka, Eurydyka
Kto ma takie dziwne usta? Eurydyka, Eurydyka

Wiatr tanczy ulicami, wiatr koluje jak pijany
Mgly rozwialy sie jak przedza
Zostal tylko, zostal tylko czarny kot ...


Download "Anna German - Tañcz¹ce Eurydyki" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter