Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "Anna German - Feralna dziewczyna" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:Feralna dziewczyna
Album: Genres: 
Year:1974 Length:128 sec

Lyrics:

Na trzynastego w pi¹tek siê umówmy
No nie b¹dz taki dziki i nieufny
Niech nam przez drogê czarna noc przebiegnie
Ja strasznie lubiê straszne prepowiednie

Bo ja jestem feralna dziewczyna,
co z³e znaki spotyka najczêściej.
Bo ja jestem feraln¹ dziewczyn¹
na szczêście ! -

Bardzo tesknê za czarn¹ godzin¹
Ciemna gwiazda mi świeci najjaśniej
Bo ja jestem feraln¹ dziewczyn¹
a¿ strach ! -

Wiêc zanim przyjdzierz, dobrze siê zastanów,
czy siê nie boisz duchów i cyganów
Z³ych nietoperzy albo z³gyszczych snów albo
najdziwniêszych z bardzo dziwnych dziewczyn

Bo ja jestem feralna dziewczyna,
co z³e znaki spotyka najczêściej
Bo ja jestem feraln¹ dziewczyn¹
na szczêście ! -

Bardzo têskne za czarn¹ godzin¹
Cieman gwiazda mi świeci najjaśniej
Bo ja jestem feraln¹ dziewczyn¹
a¿ strach ! -

Powitam ciebie poprzez próchno pewno
Niemalowane pukane drewno
Lusterko zbije siê na powitanie i co
ma staæ siê, wreszcie niech siê stanie.

Bo ja jestem feralna dziewczyna,
co z³e znaki spotyka najczêściej
Bo ja jestem feraln¹ dziewczyn¹
oj na szczêście -


Download "Anna German - Feralna dziewczyna" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter