Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "Anna German - Dziêkujê Ci Mamo" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:Dziêkujê Ci Mamo
Album: Genres: 
Year: Length:163 sec

Lyrics:

Gdziekolwiek zagnaj¹ mnie ¿ycia burze
Wrêce na pewno, by przynieśæ ci ró¿e
By powróci³o dziecinnych lat szczêście
W twoim spojrzeniu i r¹k dotkniêciu

To proste szczêście, zwykle codzienne
Tym drozsze, mamo, ¿e tak odlegle
Gdy kwiaty stawia³as w otwartym oknie
S³oñce twe w³osy z³oci³o ogniem

Dziêkujê, mamo,
Za wszystkie chwile
Dziêkujê, mamo,
Jak umiem najczulej
Dziêkujê, mamo,
Za troske w oczach
I uśmiech, co kryje
Twój ból i rozpacz
Ale najbardziej
Dziêkujê za to
¯e jesteś, mamo,
¯e jesteś, mamo,
Bo tym, ¿e jesteś
Zawsze pomagasz
Prostowaæ plecy
Gdy ¿ycie smaga

Dziêkujê, mamo...


Download "Anna German - Dziêkujê Ci Mamo" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter