Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "Anna German - Dziêkuje ci moje serce" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:Dziêkuje ci moje serce
Album: Genres: 
Year: Length:268 sec

Lyrics:

Mknie wiotka ³ódź, skrzydlata ³ódź
Tnie egejskich fal miêkki zwój.
Wróæ do nas, wróæ, koniecznie wróæ,
Bo gdzie¿ piêkniej jest, cudzoziemcze mój?

Lśni¹ per³y świate³, nad zatok¹ blask neonowych gwiazd.
Spójrz, cudzoziemcze, tam wysoko, ta bia³a plama to Akropol.
Przetrwa³ w³asny czas, o krok dwudziesty wiek!
Ryk odrzutowca w cieszê wpad³, a tam kamienny świat,
W kamiennym śnie tysi¹ce lat!
W kamiennym śnie tysi¹ce lat.

Nasz czas niestety krótki jest
Nasz czas jest tylko dziś
Jak wino pijmy noc do dna,
Nim świt, co musi przyjśæ
Znak rozejścia da, znak odjazdu da.
La la la la la.

Nasz czas niestety krótki jest
Nasz czas jest tylko dziś
Wiêc pijmy wino-noc do dna
Nim świt, co musi przyjśæ
Nim wstaj¹cy świt znak odjazdu da.
La la la la la.

Wp³ywa do portu ³ódź, skrzydlata ³ódź
Wróæ tu cudzoziemcze wróæ!


Download "Anna German - Dziêkuje ci moje serce" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter