Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "Anna German - Chcê byæ kochan¹" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:Chcê byæ kochan¹
Album: Genres: 
Year:1967 Length:185 sec

Lyrics:

Chcê byæ kochan¹ nawet w deszcz
Po córz mi swiat³a siedmiu teczk
Po córz mi noc¹ niebo gwiazd
Wystarczy tylko oczu blask
Jedno spojrzenie uścisk r¹k
Wystarczy tym co kochaæ chc¹
Do szczêścia jeden wiedzie trakt
Jednego tylko w ¿yciu brak
Jednego tylko w ¿yciu chcê
Jednego bragne jedno wiem

Chcê byæ kochan¹ chociasz raz
Odnaleśæ chcê w³asny świat
Od nowa zacz¹c liczyæ czas
Jednego tylko w rzyciu brak
Jednego bragne jedno wiem

La la la la la la

Chcê byæ kochan¹
Chcê byæ kochan¹


Download "Anna German - Chcê byæ kochan¹" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter