Zortam Music
Loading...
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
  Menu

 

 
Loading...

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger


Download "Marek Grechuta - Bedziesz Moja Pania" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums

Song:Bedziesz Moja Pania
Album:Zlota KolekcjaGenres:Easy Listening
Year:2000 Length:106 sec

Lyrics:

Bêdziesz zbieraæ kwiaty
bêdziesz siê uśmiechaæ
bêdziesz liczyæ gwiazdy
bêdziesz na mnie czekaæ

I ty w³aśnie ty
bêdziesz moj¹ dam¹
i ty w³aśnie ty
bêdziesz moj¹ pani¹

Bêd¹ ci gra³y skrzypce lipowe
bêd¹ śpiewa³y jarzêbinowe
drzewa, liście, kwiaty wszystkie

Bêdê z tob¹ tañczyæ
bajki opowiadaæ
s³oñce z pomarañczy
w twoje d³onie sk³adaæ

I ty w³aśnie ty
bêdziesz moj¹ dam¹
i ty w³aśnie ty
bêdziesz moj¹ pani¹

Bêd¹ ci gra³y noc¹ sierpniow¹
wiatry strojone barw¹ s³oñca
bêd¹ śpiewa³y, śpiewa³y bez koñca

Bêdziesz mia³a imiê
jak wiosenna burza
bêdziesz mia³a mi³ośæ
jak jesienna burza

I ty w³aśnie ty
bêdziesz moj¹ dam¹
i ty w³aśnie ty
bêdziesz moj¹ pani¹


Download "Marek Grechuta - Bedziesz Moja Pania" for FREE!!!Loading...

 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2018 Zortam. All Rights Reserved.