Zortam Music
Loading...
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
  Menu

 

 
Loading...

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger


Download "Marek Grechuta - Gaj" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums

Song:Gaj
Album:Zlota KolekcjaGenres:Easy Listening
Year:2000 Length:192 sec

Lyrics:

W spl¹tanym gaju r¹k i nóg szepczemy s³owa świête,
jak szepta³ kiedyś M³ody Bóg

bogini niepojêtej.
Ole, ole, ole, ola, oli, bogini niepojêtej.
Ole, ole, ole, ola, oli, bogini niepojêtej.

W czerwonym ¿arze rzewnych ¿¹dz p³oniemy jak
pochodnie
i opadamy w niebo, śni¹c
niewinnie i ³agodnie.
Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt,
niewinnie i ³agodnie.
Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt,
niewinnie i ³agodnie.

W ¿a³obnym ch³odzie znanych ust szukamy
pocieszenia,
s³uchaj¹c, jak nam stygnie puls

i myl¹ siê znaczenia.

To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to myl¹
siê znaczenia.
To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to myl¹
siê znaczenia.

Dopóki demon smutku śpi, niech ¿yj¹ m³ode ¿¹dze.
Dopóki ¿ycie w nas siê tli,

dopóki s¹ pieni¹dze.

To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, niech
¿yj¹ m³ode ¿¹dze.

To nic, to nic, to nic, to nic, to nic dopóki s¹
pieni¹dze.

Ole, ole, ole, ola, oli, niech ¿yj¹ m³ode ¿¹dze
Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki s¹ pieni¹dze.
Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki s¹ pieni¹dze.
Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki s¹ pieni¹dze.


Download "Marek Grechuta - Gaj" for FREE!!!Loading...

 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2018 Zortam. All Rights Reserved.