Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Kayah - Testosteron Lyrics - Zortam Music
Song:Testosteron
Album:Stereo TypGenres:Pop
Year:2003 Length:189 sec

Lyrics:

To przez Ciebie On wraca do domu nad ranem
wierz¹c w jedno przepraszam za tysi¹c swych g³upstw
To przez Ciebie jej p³acz noc¹ s³ysze zza œciany
gdy mu d³oñ sciskasz w pieœæ, co opada na stó³

Oskar¿am Cie o ³ez strumienie, osamotnienie, zdrade i gniew
Oskar¿am Cie o to cierpienie, wojen p³omienie, przelan¹ krew

Testosteron...

Ty go uczysz jak nie sercem, lecz czuæ rozumem
chcesz, by wierzy³, ¿e kocham nie na sprzeda¿ jest
Ty wmówi³eœ, ¿e strach lepszy jest ni¿ szacunek
wiec mu broñ wk³adasz w d³oñ i wci¹¿ ka¿esz mu biec...

Oskar¿am Cie o ³ez strumienie, osamotnienie, zdrade i gniew
Oskar¿am Cie o to cierpienie, wojen p³omienie, przelan¹ krew

Oskar¿am Cie o ³ez strumienie, osamotnienie, zdrade i gniew
Oskar¿am Cie o to cierpienie, wojen p³omienie, przelan¹ krew

Testosteron...

Oskar¿am Cie o ³ez strumienie, osamotnienie, zdrade i gniew
Oskar¿am Cie o to cierpienie, wojen p³omienie, przelan¹ krew

Oskar¿am Cie, Cie, Cie...

Testosteron...
Testosteron...
Testosteron...
Testosteron...
Testosteron...
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter