Zortam Music
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "Kate Bush - Women Of Ireland" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:Women Of Ireland
Album:The Celtic Circle (cd 2)Genres:Celtic
Year:2003 Length:173 sec

Lyrics:

Mná na hÉireann

Ta bean in Eirinn a phronnfadh sead damh is mo shaith le n-ol
Is ta bean in Eireann is ba bhinne leithe mo rafla ceoil
No seinm thead; ata bean in Eirinn is niorbh fhearr lei beo
Mise ag leimnigh no leagtha i gcre is mo tharr faoi fhod
Ta bean in Eirinn a bheadh ag ead liom mur bhfaighfinn ach pog
O' bhean ar aonach, nach ait an sceala, is mo dhaimh fein leo;
Ta bean ab fhearr liom no cath is cead dhiobh nach bhfagham go deo
Is ta cailin speiriuil ag fear gan Bhearla, dubhghranna croin.
Ta bean a dearfadh da siulann leithe go bhfaighinn an t-or,
Is ta bean 'na leine is is fearr a mein no na tainte bo
Le bean a bhuairfeadh Baile an Mhaoir is clar Thir Eoghain,
Is ni fhaicim leigheas ar mo ghalar fein ach scaird a dh'ol.


Download "Kate Bush - Women Of Ireland" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2019 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter