Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "Máire Brennan - An Fharraige" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:An Fharraige
Album:Misty Eyed AdventuresGenres:misc
Year:1994 Length:304 sec

Lyrics:

Éist le ceol binn na farraige
Siúl thart fán chladaigh
(Listen to sweet music of the sea
As you walk alone on an empty shore)

Éist le ceol binn na farraige
Siúl thart fán chladaigh
An áit a mothaíonn túsa suaimhneas
An áit a mothaionn túsa ciúnas
(Listen to sweet music of the sea
As you walk alone on an empty shore
The place you felt tranquility
The plave you felt calmness)

Chorus:
Ag éisteacht leis an taoide
Amach is isteach
Fuaim na gaoithe dóchas beo
Lig do shúile síneadh go bun an aeir
Féach anois tá sólás ag mo chroí
(Listening to the tide
Out and in
The noise of the wind, living hope
Let your eyes extend to the horizon
Look now, there is solace in my heart)

Amharc amach ar an fharraige
Gan comhrá na comhairle ar an trá bhán
An áit a chím gorm glas an uisce
An áit a chímse tonnaí ag damhsa romham
(Look out on the sea
Without exchange of advice on the white beach
The place you see the blue-green of the water
The place you see the waves dance before you)

(Chorus)

Éist le ceol binn na farraige
Luath leat fhéin ar maidin
An áit a mbíonn cumhacht luí na gréine
An áit a mbíonn draíocht dheireadh an lae
(Listen to the sweet music of the sea
Hasten yourself in the morning
The place you feel the power of the sunset
The place you feel the magic of the end of the day)

(Chorus)

Éist le ceol binn na farraige
(Listen to the sweet music of the sea)


Download "Máire Brennan - An Fharraige" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter