Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Enya - Sumiregusa Lyrics - Zortam Music
Song:Sumiregusa
Album:AmarantineGenres: 
Year: Length:282 sec

Lyricist: Enya

Lyrics:

Mono no aware
Murasaki-iro no hana
Haru no hana to
Fuyu mo koyuki
Harahara

Shizen no bihana
Midori no ha to
Aki no iro

Kaze no koe
Tori no saezuri
Kanashii umi
Yorokobi umi
Yama Koishii
Ayamegusa

(Lyric written in Japanese)
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter