Auto Mp3 Tagger
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Now!!!

Songs    | Albums    | Album Arts

Song:Susza
Album:Szok'n'ShowGenres:Rock
Year: Length:195 sec

Lyrics:

Soce cakiem sie czerwieni
Szukam cienia, by w nim sie ukry
Wszystko suche, na wir spalone
Wyjaowione, osamotnione
Jeszcze tylko kropla w nas
By grzech miertelny z siebie zmy
Spojrzeniu nada ufny ksztat
Jeszcze tylko kropla
Jeszcze wczoraj z go gow
Dzisiaj susza mnie wysysa
Z martw twarz znieczulica
Jeszcze tylko kropla w nas
By grzech miertelny z siebie zmy
Spojrzeniu nada ufny ksztat
Jeszcze tylko kropla
Wszystko na wir spalone!!!
 

Download Now!!!

Copyright © 2020 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter