Zortam Music
Loading...
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
  Menu

 

 
Loading...

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger


Download "Deep Forest - Sweet Lullaby (Andrius Alien &" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums

Deep Forest - Sweet Lullaby (Andrius Alien & Lyrics - Zortam Music
Song:Sweet Lullaby (Andrius Alien &
Album:Deep ForestGenres:New Age
Year:2007 Length:438 sec

Lyricist: Deep Forest

Lyrics:

Sa ziza zecob dela dalou'a
Boralea'e borale mi komi oula
Etawuae'o ela'o coralia wu'aila
Ilei pandera zel e' tomu pere no mo mai
Alatawuan icas imani'u
Barletas e'e barkia'a
Pro'e lai e'le a pantou la'u
Ilei pandera zel e' tomu pere no mo maiSa ziza zecob dela dalou'a
Boralea'e borale mi komi oula
Alatawuan icas iwua'oula
Ilei pandera zel e' tomu pere no mo mai


Download "Deep Forest - Sweet Lullaby (Andrius Alien &" for FREE!!!Loading...

 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2018 Zortam. All Rights Reserved.