Zortam Music
 Artist: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Download "Hakan Peker - Geliver Askim Geliver" for FREE!!!

Songs    | DOWNLOAD NOW!    | Albums    | Album Arts

Song:Geliver Askim Geliver
Album:Salina SalinaGenres:Rock
Year:1994 Length:218 sec

Lyrics:

Söz: Seviþ Benimle
Müzik: Ozan Çolakoðlu
Vokal: Sertab Erener, Tarkan
Çýkar ateþten elbiseni
Bir tek çýplaklýðýnkalsýn
Ateþten de sýcak
Ay odada þimdi
Ay yatakta
Ay içindeyken daha çýplak görünüyorsun
Kendini ver bana
Nasýl da büyür bedenin gecenin içinde
Sen sen deðilsin artýk
Hadi konuþ benimle
Utanmak istiyorsun sözlerimden
Seviþ benimle, savaþ benimle
Karýþalým birbirimize
Hiç nokta koyma geceye
Dur yok, durak yok
Bu son gece, ölüm yakýn
Konuþ benimle, seviþ benimle
Sýnýrsýz ol, yasaksýz ol
Seviþ benimle, savaþ benimle
Bir yýlan kadar soðuk ve kývrak
Bir yalan kadar çekici ve ürkütücü olmalýsýn
Sen sen deðilsin artýk
Ben de yokum
Seviþ benimle, konuþ benimle
Yalnýzca aþk ve gece
Ölüm bir adým ötede
Tarkan Sevis Benimle


Download "Hakan Peker - Geliver Askim Geliver" for FREE!!! 

Download Zortam Mp3 Media Studio for Windows - Free Mp3 Organizer, ID3 Tag Editor, Download Cover Art, Auto Mp3 Tagger

Copyright © 2019 Zortam.com. All Rights Reserved.   Zortam On Facebook Zortam On Twitter